ഓപ്പൺ ഇന്റർനെറ്റും ന്യൂട്രാലിറ്റിയും: തർക്കങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം

സെബിൻ ഏബ്രഹാം ജേക്കബ്

നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത മൂന്നു കമ്മിറ്റികളാണുള്ളത്. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അഥോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (TRAI) മൂന്നുമാസം മുമ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് 21 ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. വെറും ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയിൽ പത്തുലക്ഷത്തിനുമീതെ പ്രതികരണങ്ങളാണു് ട്രായിക്ക് ലഭിച്ചതു്. രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റിയായ ടെലക്കോം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നത് ഈയിടയ്ക്കാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ഈ വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നു. ടെലക്കോം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം www.mygov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കയുമാണു്. നമ്മുടെ ആവലാതികൾ അറിയിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാനും കേവലം ഒരു ദിവസമാണു് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതു്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അണിചേരുവാനും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ വിവരവിനിമയത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകുവാനും നമുക്കു് ഒരുമിക്കാം. അതിനായി ചെയ്യേണ്ടതു് ഇത്രമാത്രം. ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ പ്രതികരണം ഇവിടെ നൽകുക. പ്രതികരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്താണെന്നും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അതു് എങ്ങനെയാവും എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലേഖനം വായിക്കാം.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/open_internet_and_net_neutrality/