16, 17ഡിസംബര്‍ : സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പതിമൂന്നാം വാര്‍ഷികാഘോഷം

![](upload://1a2JS6aNdhfAoATvBRo02SwwzE6.jpeg) സുഹൃത്തുക്കളേ ,

2001 മുതല്‍ മലയാളഭാഷയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ വളര്‍ച്ചക്കൊപ്പം നടന്ന സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പതിമൂന്നു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണത്തെ വാര്‍ഷികാഘോഷവും ദ്വിദിന സമ്മേളനവും ഡിസംബര്‍ 16, 17 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തു് വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതിഭവനില്‍ വച്ച് നടക്കും. ഡിസംബര്‍ 16 നു് മൂന്നുമണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തോടെ പരിപാടിക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാവും. കഴിഞ്ഞ ഒരുവര്‍ഷക്കാലത്ത് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുകയും പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നിരവധി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പുറത്തിറക്കലും പരിചയപ്പെടുത്തലും, ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ചര്‍ച്ചകള്‍, സെമിനാറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ 16,17 തിയ്യതികളില്‍ നടക്കും


This is a companion discussion topic for the original entry at https://blog.smc.org.in/smc13-announcement/